Důležité upozornění

Naši zaměstnanci Vám mohou poskytnout informace pouze pokud jste účastníkem řízení či zmocněný zástupce. Jiným osobám informace poskytovat nelze z důvodu povinnosti mlčenlivosti, kterou je insolvenční správce a jeho zaměstnanci vázán. Před zahájením hovoru si, prosím,...