Naši zaměstnanci Vám mohou poskytnout informace pouze pokud jste účastníkem řízení či zmocněný zástupce. Jiným osobám informace poskytovat nelze z důvodu povinnosti mlčenlivosti, kterou je insolvenční správce a jeho zaměstnanci vázán. Před zahájením hovoru si, prosím, připravte listiny, které Vám v souvislosti s insolvencí byly doručeny. Na počátku hovoru sdělte, prosím, Vaše jméno, příjmení a spisovou značku případu.

V případě hrubého jednání bude hovor okamžitě ukončen. Případné výhružky budou oznámeny příslušným orgánům a případě soudu.

V případě dotazů doporučujeme zaslat emailovou zprávu.