Návod na provádění srážek pro zaměstnavatele

Často se setkáváme s dotazy zaměstnavatelů ohledně provádění srážek u dlužníků v insolvenci, proto jsme připravili tento návod, jak provádět srážky v případě, že zaměstnanec je dlužníkem, v jehož insolvenčním řízení byla společnost CURATORES v.o.s. ustanovena...

Oddlužení

Ocitli jste se v těžké finanční situaci, kdy nejste schopni splatit své peněžité dluhy? V takové situaci připadá v úvahu oddlužení (tzv. osobní bankrot). Existují dvě formy oddlužení, a to jednak v podobě plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty...