O nás

Společnost CURATORES v.o.s. byla založena začátkem roku 2017 za účelem výkonu funkce insolvenčního správce. Její společníci mají dlouholeté zkušenosti s výkonem funkce insolvenčního správce a všichni také s výkonem advokacie v rozličných oblastech práva. Naše kancelář je tak rovněž schopna poskytovat komplexní služby v insolvenčním řízení od zastupování dlužníků při sepisu insolvenčních návrhů až po právní pomoc věřitelům v složitých incidenčních sporech. Disponujeme silným týmem právníků, kteří jsou schopni udílet právní rady v jakékoli situaci.

Pro věřitele

Věřitelům poskytujeme komplexní právní služby spočívající v uplatňování pohledávek zejména v insolvenčním řízení. Pohledávku věřitele identifikujeme, připravíme a podáme přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení a věřitele dále zastupujeme v průběhu celého insolvenčního řízení, kdy dohlížíme na činnost insolvenčního správce až do okamžiku rozvrhu prostředků dlužníka věřitelům. Významnou pomocí věřitelům v průběhu insolvenčního řízení je zastupování věřitele přímo při přezkumném jednání s případnou možností převolení soudem ustanoveného insolvenčního správce a ustanovení insolvenčního správce nového.

Pro dlužníky

Jakožto insolvenční správci jsme oprávněni sepsat návrh na povolení oddlužení. Se zájemci o podání návrhu na povolení oddlužení prodiskutujeme jejich dluhovou situaci a navrhneme ideální způsob řešení úpadku. Insolvenční návrh sepíšeme, pomůžeme se zorientovat v dluzích, návrh na povolení podáme u příslušného insolvenčního soudu a v případě potřeby dále komunikujeme se soudem či insolvenčním správcem. Za sepsání a podání insolvenčního návrhu nám náleží odměna pouze v zákonné výši 4.000 Kč bez DPH (respektive 6.000 Kč bez DPH v případě manželů). Odměnu od dlužníka nikdy nevybíráme, dlužník při podání insolvenčního návrhu žádnou odměnu nehradí a insolvenční návrh tak je pro dlužníka v okamžiku sepisu v podstatě zdarma. Odměna sepisovatele insolvenčního návrhu bude uspokojena po schválení splátkového kalendáře.

Náš tým

Mgr. Martin Goldstein

Mgr. Martin Goldstein

Společník

Vystudoval Právnickou faktultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2015 je advokátem a insolvenčním správcem. Věnuje se výkonu advokacie a v rámci CURATORES v.o.s. vykovává činnost insolvenčního správce.

martin.goldstein@curatores.cz

Mgr. Jan Houser

Mgr. Jan Houser

Společník

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Advokátem je od roku 2013. Od roku 2014 se pak věnuje i výkonu činnosti insolvenčního správce. Mluví anglicky a španělsky.

jan.houser@curatores.cz

Mgr. Václav Hebký

Mgr. Václav Hebký

Společník

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011. Již od svých studií působí v advokacii. Advokátní zkoušky složil v roce 2015 a činnost insolvenčního správce vykonává od roku 2016.

vaclav.hebky@curatores.cz

JUDr. Michal Kalenský

JUDr. Michal Kalenský

Společník

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2011. Následně působil jako advokátní koncipient a později advokát v renomované kanceláři. Od roku 2015 vykonává činnost insolvenčního správce.

michal.kalensky@curatores.cz