insolvenční správci

Jsme veřejnou obchodní společností zabývající se činností insolvenčního správce od roku 2017.

S čím vám můžeme pomoci?

Ať už se nacházíte v insolvenčním řízení jako dlužník či věřitel, neváhejte se na nás obrátit. Zabýváme se též likvidacemi společností a poskytujeme právní služby věřitelům v insolvenčních řízeních.

Insolvenční řízení

Naším cílem je provést dlužníky procesem oddlužení, popř. konkurzu, přitom dohlížíme na to, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší možné míře.

Likvidace společností

Navrhneme nejlepší řešení likvidace zanikající společnosti a provedeme Vás procesem zániku společnosti tak, aby společnost byla vymazána z obchodního rejstříku.

CURATORES v.o.s.

Společnost CURATORES v.o.s. byla založena začátkem roku 2017 za účelem výkonu funkce insolvenčního správce. Její společníci mají dlouholeté zkušenosti s výkonem funkce insolvenčního správce a všichni také s výkonem advokacie v rozličných oblastech práva. Naše kancelář je tak rovněž schopna poskytovat komplexní služby v insolvenčním řízení od zastupování dlužníků při sepisu insolvenčních návrhů až po právní pomoc věřitelům v složitých incidenčních sporech. Disponujeme silným týmem právníků, kteří jsou schopni udílet právní rady v jakékoli situaci.

Pro věřitele

Jakožto advokáti věřitelům poskytujeme komplexní právní služby spočívající v uplatňování pohledávek zejména v insolvenčním řízení. Pohledávku věřitele identifikujeme, připravíme a podáme přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení a věřitele dále zastupujeme v průběhu celého insolvenčního řízení, kdy dohlížíme na činnost insolvenčního správce až do okamžiku rozvrhu prostředků dlužníka věřitelům. Významnou pomocí věřitelům v průběhu insolvenčního řízení je zastupování věřitele přímo při přezkumném jednání s případnou možností převolení soudem ustanoveného insolvenčního správce a ustanovení insolvenčního správce nového.

Pro dlužníky

Jsme insolvenční správci ustanovovaní soudem v insolvenčních řízeních dlužníků. Pokud se stalo, že jsme byli ustanoveni ve Vašem insolvenčním řízení, vyčkejte, budeme Vás kontaktovat na adrese uvedené ve Vašem insolvenčním návrhu. Pro lepší komunikaci nám, prosím, zašlete Vaše telefonní číslo na e-mailovou adresu info@curatores.cz. Preferujeme kontakt e-mailem.