insolvenční správci

Jsme veřejnou obchodní společností zabývající se činností insolvenčního správce od roku 2017.

S čím vám můžeme pomoci?

Ať už se nacházíte v insolvenčním řízení jako dlužník či věřitel, neváhejte se na nás obrátit. Zabýváme se též likvidacemi společností a poskytujeme právní služby věřitelům v insolvenčních řízeních.

Insolvenční řízení

Naším cílem je provést dlužníky procesem oddlužení, popř. konkurzu, přitom dohlížíme na to, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší možné míře.

Likvidace společností

Navrhneme nejlepší řešení likvidace zanikající společnosti a provedeme Vás procesem zániku společnosti tak, aby společnost byla vymazána z obchodního rejstříku.

CURATORES v.o.s.

Společnost CURATORES v.o.s. byla založena začátkem roku 2017 za účelem výkonu funkce insolvenčního správce. Její společníci mají dlouholeté zkušenosti s výkonem funkce insolvenčního správce a všichni také s výkonem advokacie v rozličných oblastech práva. Naše kancelář je tak rovněž schopna poskytovat komplexní služby v insolvenčním řízení od zastupování dlužníků při sepisu insolvenčních návrhů až po právní pomoc věřitelům v složitých incidenčních sporech. Disponujeme silným týmem právníků, kteří jsou schopni udílet právní rady v jakékoli situaci.

Pro věřitele

Jakožto advokáti věřitelům poskytujeme komplexní právní služby spočívající v uplatňování pohledávek zejména v insolvenčním řízení. Pohledávku věřitele identifikujeme, připravíme a podáme přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení a věřitele dále zastupujeme v průběhu celého insolvenčního řízení, kdy dohlížíme na činnost insolvenčního správce až do okamžiku rozvrhu prostředků dlužníka věřitelům. Významnou pomocí věřitelům v průběhu insolvenčního řízení je zastupování věřitele přímo při přezkumném jednání s případnou možností převolení soudem ustanoveného insolvenčního správce a ustanovení insolvenčního správce nového.

Pro dlužníky

Jsme insolvenční správci ustanovovaní soudem v insolvenčních řízeních dlužníků. Pokud se stalo, že jsme byli ustanoveni ve Vašem insolvenčním řízení, vyčkejte, budeme Vás kontaktovat na adrese uvedené ve Vašem insolvenčním návrhu. Pro lepší komunikaci nám, prosím, zašlete Vaše telefonní číslo na e-mailovou adresu info@curatores.cz. Preferujeme kontakt e-mailem.

Dokumenty ke stažení

Vyplněné formuláře zasílejte do kanceláře insolvenčního správce CURATORES v.o.s. na adresu Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2, případně prostřednictvím e-mailové adresy info@curatores.cz

Dotazník - konkurs (PO)

Při prohlášení konkursu na majetek dlužníka insolvenční správce pro svou další činnost požaduje vyplnění dotazníku týkajícího se poměrů a majetkové situace.

Při vyplnění dotazníku postupujte v souladu s pokyny uvedenými v dokumentu.

Dotazník - konkurs (FO)

Při prohlášení konkursu na majetek dlužníka insolvenční správce pro svou další činnost požaduje vyplnění dotazníku týkajícího se poměrů a majetkové situace.

Při vyplnění dotazníku postupujte v souladu s pokyny uvedenými v dokumentu.

Dotazník oddlužení

Dotazník pro vyplnění po vydání usnesení o úpadku, kdy je úpadek dlužníka řešen oddlužením. Insolvenční správce tyto informace potřebuje pro další postup v insolvenčním řízení.

Čestné prohlášení

Čestným prohlášením se dlužník zavazuje přispívat sjednanou částku, která zajišťuje dostatek finančních prostředků pro splnění podmínek schválení oddlužení.

Žádost o udělení výjimky ze zákazu nabývaní z majetkové podstaty dlužníka

Příbuzní dlužníka tuto žádost podávají v případech, kdy mají zájem o nabytí majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Smlouva o důchodu oddlužení

Návrh Smlouvy o důchodu, kterou se dárce zavazuje přispívat na oddlužení dlužníka stanovenou částkou po dobu trvání splátkového kalendáře

Formulář je nutné doložit s úředně ověřenými podpisy.

Výživné

Dotazník k uplatnění soudně stanoveného běžného (popřípadě dlužného) výživného. Dotazník je nutné doložit s úředně ověřeným podpisem a rozsudkem o stanovení výše výživného.

V případě uplatnění výživného dojde k jeho vyplácení po vydání usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty ze srážek z příjmu Dlužníka insolvenčním správcem, avšak pouze v případě, že se na účtu majetkové podstaty nachází dostatek finančních prostředků pro jeho úhradu.

Nevíte si rady s vyplněním formuláře? Zde je vyplněný vzor